background
Kurumsal Network Çözümleri

Treo, ağınızı hızlandırıp maliyetini ve karmaşıklığını azaltmanıza, güvenliğini artırmanıza ve mobilitenin tüm değerlerinden yararlanmanıza yardımcı oluyor.

Treo, ağ tasarımını, şirketinizin performans ve maliyet değişkenlerini dikkate alarak yapar ve iletişim teknolojilerinin sunduğu yeni fırsatları da mevcut altyapılarınıza entegre eder.

chart

Kurumsal Ağ Çözümleri kapsamında, şirketinizin beklenti, problem ve iş planları doğrultusunda en uygun ağ teknolojileri çözümünü üretmek için çalışır ve kapasite, performans planlama, iyileştirme / optimizasyon, yerel / uluslararası standartlara uyumluluk analizlerini yaparak bu analiz çıktılarının öneri modellerine dönüştürülmesi sağlanmaktadır.

Günümüzde iş verimliliği ve sürekliliği ancak doğru projelendirilmiş ve stabil halde çalışan bir iletişim altyapısıyla sağlanabildiğinden, farklı teknolojilerin giderek daha fazla birlikte kullanılması ve yerel ağların daha iyi tasarlanmasını gerektirmektedir.

Treo, alan uzmanlığı ve proje deneyimi gerektiren her ölçekteki ağ entegrasyon çözümlerini anahtar teslim olarak projelendirip devreye alıyor ve proje sonrasında hizmet vermeye devam ediyor.

Aruba CX çözümü ile yüksek performans!