background
Genel Bakış

Sunucu Sanallaştırma (Server Virtualization) teknolojileri, sunucuya ait fiziksel kaynakların, birden çok işletim sisteminin kullanımına açılması ve aynı fiziksel kaynaklar üzerine kurulan bu işletim sistemleri arasında bir izolasyon yapısının kurulmasına olanak veriyor.

chart

Sunucu Sanallaştırma Çözümleri’nin hayatımıza ilk girişi, kritik olmayan sunucu ve uygulamalar üzerinden başladı. Teknolojinin gelişimi ve güvenilirliğin artması sonucunda, bankacılık ve telekomünikasyon şirketleri dahil, sunucu sanallaştırmanın girmediği veri merkezi kalmadı, sanallaştırma kullanım oranları %98’lere ulaştı. Bugün gerek özel sektörde gerekse kamuda, en kritik sistemler de dahil olmak üzere, sunucu sanallaştırma teknolojileri kullanılıyor. Bu verimlilik kazançları donanım, soğutma ve bakım alanlarında maliyet tasarruflarına dönüşür.

Treo’nun Sunucu Sanallaştırma Çözümüyle, donanım kısıtlamaları ve bağımlılığından kurtulup, kaynak yönetimi, konsolidasyon, yüksek erişilebilirlik, yedekleme (backup) ve veri eşitleme (replikasyon) işlemlerini fiziksel sistemlere göre çok daha kolay ve düşük bir maliyetle gerçekleştirebilirsiniz. Tüm şirketlerin yararlanabileceği bu çözüm; etkin kaynak kullanımı, konsolidasyon, yüksek erişilebilirlik, süreklilik, enerji tüketim verimliliği, kolay yönetim, raporlama, hızlı provizyon gibi faydalar sağlıyor. Treo, yeni kurulacak veya mevcut sunucu sanallaştırma platformları için kurulum, bakım, güncelleme, sorun giderme gibi hizmetleri, uzman desteğiyle birlikte sunuyor.