background

Veri Kaybını Önleme ve Sınıflandırma Çözümleri

Veri Kaybını Önleme ve Sınıflandırma Çözümleri

Kurumlar, dış tehditlere karşı sistemlerini korumak için, çeşitli güvenlik katmanları konumlandırıyor. Ancak korunmak istenen sistemler üzerindeki verilerin kurum dışına sızdırılması veya yanlışlıkla çıkması, başlı başına bir risk oluşturuyor. Treo’nun Veri Kaybını Önleme Çözümü (Data Loss Prevention | DLP), veri akışının olduğu tüm kanalları kurgulanan politikaların ışığında denetleniyor ve önemli verilerin kurum dışına yetkisiz çıkarılmasını engelliyor.

chart

Veri Kaybı Önleme (Data Loss Prevention | DLP) projeleri gerçekleştirdiğinizde, hangi verileri korumanız gerektiğini belirlemek için verileri sınıflandırmanız gerekiyor.

DLP öncesinde bu sınıflandırmanın yapılması, sisteme giren her verinin hangi politikalara dahil olacağının dinamik olarak belirlenmesi açısından önem taşıyor. Aynı zamanda verilerin ilgili sınıflandırmalar ışığında yönetilmesini de sağlıyor.

Ülkemizde yürürlüğe giren KVKK (Kişisel Verileri Koruma Kanunu) kapsamında, kişisel verilerin sınıflandırılıp korunması gerekiyor.