background
Yapısal Kablolama Çözümleri:

Yapısal kablolama, bina içerisinde; enerji, telefon, data, ses, güvenlik sistemleri sinyallerinin düzgün bir biçimde iletimini sağlamak için yapılan ve bu sistemleri tek bir çatı altında toplayarak yönetebilmeye ve gerekli durumlarda altyapıyı genişletmeye imkân sağlayan bir altyapı çalışmasıdır.

chart

Yapısal kablolama ile kurumların en önemli ihtiyaçlarından biri olan veri ve enerji iletiminin, sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi hedeflenmektedir. Yapısal kablolama; internet, bilgisayar, telefon / santral, aydınlatma, yangın algılama ve ihbar sistemleri, güvenlik kamera sistemleri, geçiş kontrol sistemleri, seslendirme ve acil anons sistemleri, akıllı bina otomasyon sistemleri vb. sistemler için gelişmeye ve entegrasyona açıktır.

Zayıf akım sistemleri içerisinde yer alan cihaz ve donanımların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi için yapısal kablolamanın kusursuz olması gerekmektedir. Yapısal kablolama bir altyapı olduğu için her an müdahale etmek mümkün olmayabilir. Bu bağlamda yapısal kablolama aşaması bir yapının can damarıdır. İleride gerekli olabilecek genişletmeler de projelendirme aşamasında göz önünde bulundurulmalıdır. Projelendirme, kurgu ya da montajı düzgün yapılmayan yapısal kablolama ileride altyapının tamamen değiştirilmesini gerektirebilir. Bu hem zaman hem de ciddi maliyet kaybına yol açmaktadır. Kurulan altyapının mutlaka sertifikalandırılması gerekmektedir.

Treo olarak, alan uzmanlığı ve proje deneyimi gerektiren her ölçekteki yapısal kablolama çözümlerini anahtar teslim olarak projelendiriyor, devreye alıyor ve proje sonrası hizmetlerini sağlıyoruz.

Neden Treo ?

Altyapı projelerinde gereksinim olacak, tava, kanal, ups, kabin ve diğer tüm ekipmanların temini ve kurulumunu uzman kadrosu ile anahtar teslim projelendiriyor, devreye alıyor ve proje sonrası hizmetlerini sağlıyoruz. Projenin anlık ve ileride ihtiyaç duyabileceği tüm durumları gözden geçirerek esnek bir proje uygulaması hazırlıyoruz.

Saha Keşifi ve Projelendirme

Yapısal kablolama ve altyapı çözümlerindeki kritik olan nokta, yapılacak keşif sonrası projenin gereksinimine ve sonraki yıllarda meydana gelebilecek ilaveleri önceden kestirerek uygun çözümün üretilmesidir.

Altyapı Ürünleri Seçimi ve Uygulaması

Tava, kanal, kazı vb ihtiyaçlarda, uygun çözümün ileride de kullanılabilecek şekilde tasarlanması çok önemlidir. Kullanılan alanlara göre ürün modeli seçilip uygulanmalıdır.

Performans Garantisi

Yapısal kablolama uygulamalarında, sonlandırılan uçlar test edilerek uygunluğu belgelenir ve ilgili üretici firmadan performans garantisi alınarak müşteriye teslim edilir.

Proje İlerleme Raporu

Treo, proje uygulama sürecinin başından sonuna kadar, haftalık ya da aylık olarak ilgilisine raporlama yapar ve ilerleme sürecinden haberdar eder.