background

Bulut Maliyet ve Kaynak Optimizasyonu

Bulut Maliyet ve Kaynak Optimizasyonu

Günümüz teknolojisinde kurumların inovasyon yolculuğu bir şekilde cloud dan geçmektedir. Bu geçişe yönetsel vizyon, bir veri merkezi yönetmenin zorlukları, maliyet azaltma çabaları ve esneklik ihtiyaçları sebep olsa da geçiş yapmadan önce bir strateji üretilmesi gerekiyor. Ancak hayata geçirilmemiş bu strateji bazı optimize edilemeyen noktalar yaratıyor. Strateji oluşturulmadan inovasyon gemisine atılan hızlı adımlar, cloud yolculuğunu daha maliyetli ve performans yoksunu bir hale getirebiliyor.

chart
Treo Bulut Maliyet ve Kaynak Optimizasyonu Hizmeti İle Nelere Sahip Olursunuz?
Treo Bulut Maliyet ve Kaynak Optimizasyonu

Treo Bulut Maliyet ve Kaynak Optimizasyonu Hizmeti ile uygulamalarınızın gereksinimlerini en iyi şekilde karşılıyabilmek için sistem analizi yapılır. Bu analiz sonucunda bulut kaynaklarının, nasıl daha az maliyet ile kullanılacağına dair önerilerde bulunulur. Bu öneriler gerektiğinden fazla kaynak ayrılan sanal makineler de olabilir, gün içerisinde sadece belirli saatlerde kullanılan, 24 saat çalışması gerekmeyen sistemlerde olabilir. Tüm analizlerin sonucunda bu kaynak kullanımları optimize edilerek tassarruf sağlanır. Aynı zamanda maliyet azaltılırken performans gereksinimleride göz önünde bulundurularak, sistemler daha yüksek performans ile çalıştırılıp verimlilikleri arttırılmış olur.

chart
BULUT MALİYET VE KAYNAK OPTİMİZASYONU HİZMETİ NE FAYDA SAĞLAR?
  • YATIRIM VE İŞLETİM MALİYETLERİNİ DÜŞÜRMEK
  • KAYNAKLARI OPTİMİZE EDEREK VERİMLİLİK ARTIRMAK
  • DOKÜMANTASYON
  • RAPORLAMA
  • ŞEFFAFLIK