background

Felaket Kurtarma Danışmanlığı

Felaket Kurtarma Danışmanlığı

Kurumların iş ihtiyaçlarına ve önceliklerine uygun biçimde, kritik sistemlerin/servislerin belirlenmesi gereklidir. Herhangi bir felaket halinde bunlarda ne kadar kesinti ile çalışmanın tolere edilebileceği vb. analizler sonucunda, felaket kurtarma analizlerinin, felaket anında alınacak aksiyonların, izlenecek süreçlerin, roller ve sorumlulukların tanımlanması gereklidir.

chart
Felaket Kurtarma Sistemleri

Ana sistemlere coğrafi olarak uzak bir lokasyonda oluşturulur.

FKM’deki kaynaklar birebir eşlenik olmak zorunda değildir.

Sistemin devreye girmesi otomatik olmaz, bir prosedüre bağlıdır.

Ana sistemlerden hizmet verilmesini engelleyecek tüm senaryolara karşı önlem alır.

RTO ve RPO süreleri çözüme göre değişir.

Genellikle aktif-pasif mimaride çalışır.

Treo Felaket Kurtarma Danışmanlığı Hizmeti İle Nelere Sahip Olursunuz?

Uluslararası Standartlar

Felaket kurtarma danışmanlığı, kurumların stratejik hedefleri doğrultusunda yürütmüş olduğu işlerin sürekliliğini sağlamak, herhangi felaket halinde izlenecek kılavuzları/süreçleri tanımlamak amacıyla, ISO 27001, ISO 27031 ve ISO 22301 standartları ile uyumlu bir biçimde, süreç tasarımları danışmanlığını kapsamaktadır.

Kesinti Toleransı

Felaket kurtarma danışmanlığı kapsamında kurumların iş ihtiyaçlarına ve önceliklerine uygun biçimde, kritik sistemler/servisler belirlenir, herhangi bir iş kesintisi halinde sistemlerin ne kadarlık bir kesintiye toleransı olduğunun analizi yapılır. Bu analiz sonuçlarına göre iş kesintisi anında alınacak aksiyonlar, izlenecek süreçler, roller ve sorumluluklar tanımlanır.

Felaket Kurtarma Kılavuzu

Oluşturulan politika, prosedür ve süreçler, kurumların kritik sistemlerinin sürekliliğini sağlamada kılavuz niteliği taşır. Herhangi bir iş kesintisi anında, kritik sistemler ile bağlantılı operasyonların nasıl kesintisiz ve/veya asgari kesinti ile devam Ettirileceğini belirlemiş olur. Aynı zamanda iş birimlerinin yapmış olduğu çalışmaların sürekliliğinin, iş kesintisi anında nasıl sağlanacağına ve testlerin nasıl yapılacağına dair kurumsal seviyede yönetim önerileri de danışmanlık kapsamında kurumlara sunulmaktadır.