background

İş Sürekliliği Danışmanlığı

İş Sürekliliği Danışmanlığı

Kurumların iş ihtiyaçlarına ve önceliklerine uygun biçimde, kritik sistemlerin/servislerin belirlenmesi gereklidir. Herhangi bir iş kesintisi halinde bunlarda ne kadar kesinti ile çalışmanın tolere edilebileceği vb. analizler sonucunda, iş sürekliliği analizlerinin, iş kesintisi anında alınacak aksiyonların, izlenecek süreçlerin, roller ve sorumlulukların tanımlanması gereklidir.

chart
İş Sürekliliği Sistemleri;

Genelikle aynı binada ya da sistem odasında bulunur.

Donanım ve kablolama sorunlarına karşı önlem alır.

Genellikle aktif-aktif mimaride çalışır.

Sorun anında otomatik olarak devreye girer.

RTO ve RPO süreleri sıfıra yakındır.

Treo İş Sürekliliği Danışmanlığı Hizmeti İle Nelere Sahip Olursunuz?

ULUSLARARASI STANDARTLAR

İş sürekliliği danışmanlığı, kurumların stratejik hedefleri doğrultusunda yürütmüş olduğu işlerin sürekliliğini sağlamak, herhangi bir iş kesintisi halinde izlenecek kılavuzları/süreçleri tanımlamak amacıyla, ISO 27001, ISO 27031 ve ISO 22301 standartları ile uyumlu bir biçimde, süreç tasarımları danışmanlığını kapsamaktadır.

KESİNTİ TOLERANSI

İş süreklilği danışmanlığı kapsamında kurumların iş ihtiyaçlarına ve önceliklerine uygun biçimde, kritik sistemler/servisler belirlenir, herhangi bir iş kesintisi halinde sistemlerin ne kadarlık bir kesintiye toleransı olduğunun analizi yapılır. Bu analiz sonuçlarına göre iş kesintisi anında alınacak aksiyonlar, izlenecek süreçler, roller ve sorumluluklar tanımlanır.

İŞ SÜREKİLİĞİ KILAVUZU

Oluşturulan politika, prosdür ve süreçler, kurumların kritik sistemlerinin sürekliliğini sağlamada kılavuz niteliği taşır. Herhangi bir iş kesintisi anında, kritik sistemler ile bağlantılı operasyonların nasıl kesintisiz ve/veya asgari kesinti ile devam ettirileceği belirlenmiş olur. Aynı zamanda iş birimlerinin yapmış olduğu çalışmaların sürekliliğinin, iş kesintisi anında nasıl sağlanacağına ve testlerin nasıl yapılacağına dair kurumsal seviyede yönetim önerileri de danışmanlık kapsamında kurumlara sunulmaktadır.