background

Linux/Unix Çözümleri Danışmanlığı

Mevcut şirket yapılarında Linux/Unix ürünleri oldukça etkin!

Güncel ekonomide karlılığı arttırmak için satışları yükseltme çabası yanında, maliyetleri de düşürmeye çalışmak oldukça yaygın bir davranış haline geldi. Bununla birlikte esneklik ihtiyacı ve kurumun işleyiş ve iş yapısına göre kolay uyarlanabilecek yazılımlar da ön plana çıkmaya başladı.

chart

Bu sebeplerden ötürü Linux sistemlerinin sahip olduğu bir çok uygulama, şirketlerin iş birimlerinin ihtiyaç duyduğu asıl faaliyet alanı ile ilgili uygulamaları çalıştırmak için kullanılıyor. Sistemlerde hali hazırda olan ürünlerin güncelleme ve sürüm yönetimi veya yeni eklenen ürünlerin konfigürasyon ve topoloji oluşturulması gibi konular, IT departmanları için fazlasıyla iş yükü ve karmaşıklık yaratabiliyor. Asıl katma değeri yaratan uygulamaları en doğru ve en performanslı şekilde işletmek iken IT ekipleri zamanlarının önemli bir kısmını mevcut veya yeni ürünlerin entegrasyonu veya güncellemesi için harcayabiliyorlar.

Treo Linux/Unix Çözümleri Danışmanlığı İle Nelere Sahip Olursunuz?

Linux Çözümleri Danışmanlığı; Linux/Unix işletim sistemleri, otomasyon sistemleri, High Available servisler, Linux/Unix güvenlik ürünleri/çözümleri, sanallaştırma ve Container (Kubernetes, Docker vb.) ürünlerinin/çözümlerinin iş ihtiyaçlarına uygun bir şekilde olması için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirilmesini sağlar.

Analiz

Sağlık kontrollerinin yapılması

Tasarım ve modelleme çalışmaları

Entegrasyon ve geçiş süreçlerinin planlanması

Dokümantasyon

Raporlama

LINUX/UNIX ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIĞI HİZMETİ NE FAYDA SAĞLAR?
Linux/Unix Çözümleri Danışmanlığı

Linux/Unix Çözümleri Danışmanlığı ile kurumların mevcut yapılarının analizi, diğer sistem bileşenlerinin Linux/Unix servisleri ile entegrasyon ve uyumluluklarının sağlanması/planlanması, sahip olunan teknoloji ve ürün bileşenlerinden iş süreçleri ve gereksinimleri ile örtüşen azami fayda ve geri dönüşün elde edilmesine dönük önerilerin gündeme getirilmesi/raporlanması gerçekleştirilerek, sistemlerden üst düzey fayda ve süreklilik sağlanması amaçlanır.

chart