background

Microsoft Çözümleri Danışmanlığı

Mevcut şirket yapılarında Microsoft ürünleri oldukça etkin!

Microsoft’un sahip olduğu bir çok uygulama, şirketinizin iş birimlerinin ihtiyaç duyduğu asıl faaliyet alanı ile ilgili uygulamaları çalıştırmak için kullanılıyor. Bu Microsoft ürünlerinin çalışır halde tutulması ve güncellemelerinin yapılması veya ürünlerin entegre edilmesi bazen ana amaç haline gelebiliyor. Sistemlerde hali hazırda olan ürünlerin güncelleme ve sürüm yönetimi veya yeni eklenen ürünlerin konfigürasyon ve topoloji oluşturulması gibi konular, IT departmanları için fazlasıyla iş yükü ve karmaşıklık yaratabiliyor.

chart

Asıl katma değeri yaratan uygulamaları en doğru ve en performanslı şekilde işletmek iken IT ekipleri zamanlarının önemli bir kısmını mevcut veya yeni ürünlerin entegrasyonu veya güncellemesi için harcayabiliyorlar.

Treo Microsoft Çözümleri Danışmanlığı İle Nelere Sahip Olursunuz?

MS Çözümleri Danışmanlığı; Microsoft işletim sistemleri, mesajlaşma sistemleri, system center, MS güvenlik ürünleri/çözümleri ve bulut ( AZURE ) bilişim ürünlerinin/çözümlerinin iş ihtiyaçlarına uygun bir şekilde olması için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirilmesini sağlar.

Analiz

Sağlık kontrollerinin yapılması

Tasarım ve modelleme çalışmaları

Entegrasyon ve geçiş süreçlerinin planlanması

Dokümantasyon

Raporlama

MICROSOFT DANIŞMANLIĞI HİZMETİ NE FAYDA SAĞLAR?
Microsoft Çözümleri Danışmanlığı

Microsoft Çözümleri Danışmanlığı ile kurumların mevcut yapılarının analizi, diğer sistem bileşenlerinin Microsoft ürünleri ile entegrasyon ve uyumluluklarının sağlanması/planlanması, sahip olunan teknoloji ve ürün bileşenlerinden iş süreçleri ve gereksinimleri ile örtüşen azami fayda ve geri dönüşün elde edilmesine dönük önerilerin gündeme getirilmesi/raporlanması gerçekleştirilerek, sistemlerden üst düzey fayda ve süreklilik sağlanması amaçlanır.

chart