background

Regülasyon Uyum Danışmanlığı

Regülasyon Uyum Danışmanlığı

Regülasyonlar, firmaların bulundukları sektör, şirket büyüklükleri veya ticari durumları gibi farklı birçok parametreye göre değişiklik gösterebilir. Regülasyon faaliyetleri genel olarak üç ana başlık altında toplanabilir.Bunlar; iktisadi, sosyal ve idari regülasyonlardır. Bazı regülasyon tipleri şirketin genel yapısını ilgilendirirken, bazılarıda IT''nin direkt etkilendiği regülasyon şekilleridir. Bunlara uyumlu olmak ve her yeni altyapı geliştirmesinde uyumluluğu sürdürmek, şirketin ticari hayatını sürdürebilmesi için oldukça önemli bir konudur.

Treo Regülasyon Uyum Danışmanlığı Hizmeti ile Nelere Sahip Olursunuz?

Treo, kuruluşunuz için istediğiniz zaman bir kalite denetimi gerçekleştirebilir. Bağımsız bir öz denetlemeye veya bir veri bütünlüğü denetimine ihtiyacınız olup olmadığı konusunda, uzmanlarımız size yardımcı olabilir. Şirketinizin operasyonlarını ve ticari sorumluluğunu korumak için Kalite Denetimleri gerekir. Bu sayede şirketinizin tabi olduğu regülasyonlara uyumluluk konusunda danışmanlık sağlanarak, gereksinimler veya eksikler için aksiyon planları çıkartılmış olur.

Ön inceleme

Uyumsuzluk Değerlendirme

Yeniden Yapılanma / Birleşme ve Devralmalar

Birleşme ve Devralmalar

İş Uygulamaları / Kıyaslama

Kurumsal Denetim