background

Teknoloji Güncellemesi ve Danışmanlığı Hizmeti

Güncel Teknolojiler Sistem Altyapılarına Doğru Danışmanlıkla Uyarlanmalı

Teknoloji asla gelişmeyi bırakmıyor, bırakmayacakta! Teknolojinin doğasında olan sınırsız gelişme ve güncellemeler doğru yöntem ve insan kaynağıyla uyarlamak oldukça önemli. Yeni teknolojiler mevcut sistemlere enerji verirken, gerçekleştirilmek istenen inovasyona uygun stratejinin geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Bir işletme, inovasyon ve o inovasyonun stratejisinin oluşturulması aşamasında yetkin insan kaynağına istediği anda ulaşabilmelidir.

chart

Yetkin insan kaynağına ulaşmak, bu yolculukta kuruma zaman kazandıracak, maliyetlerini düşürecek, müşteri memnuniyetini arttıracak ve en önemliside başarılı projeler oluşturulmasına vesile olup karlılığa direkt etki edecektir.

Treo Teknoloji Güncellemesi ve Danışmanlığı Hizmeti İle Nelere Sahip Olursunuz?
Treo Teknoloji Güncellemesi ve Danışmanlığı

Teknoloji Güncellemesi ve Danışmanlığı Hizmeti ile sistem altyapınızın her parçası için detaylı bir analiz yapılarak gereksinimleri çıkartılır. Uzman ekipler tarafından yapılan analiz çıktılarına göre gerekli iyileştirilmeler planlanır ve uygulanır. Mevcut sisteminizin iyileştirilmesi için bu hizmetten faydalanacağınız gibi yeni satın alacağınız ürünlerin mevcut sistemler ile uyum içinde çalışması için gerekli olan kurulum ve güncelleme işlemleri içinde yararlanabilirsiniz. Tüm teknolojilere hakim olmak günümüzde imkansıza yakın olduğundan kaynaklı IT departmanları, Treo’nun sunduğu bu hizmetten faydalanarak efektif çalışan bir sisteme sahip olarak bir çok sorun ve ani kesintiler ile zaman kaybetmeyip katma değerli işlere zaman ayırabilir.

chart

KURUMSAL SİSTEM ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIĞI

Sunucu sistemleri, veri depolama ve yedekleme sistemleri, sanallaştırma sistemleri alanlarında, müşterilerin iş süreçlerinin analizi, bu süreçlere uygun kaynak/teknoloji gereksinimlerinin çıkarılması, optimum model ve çözüm önerilerinin ölçülebilir verilere dayandırılarak sunulması ve projelendirilmesi faaliyetlerinin tamamını kapsayan danışmanlık hizmeti verilir.

AĞ ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIĞI

Ağ Çözümleri Danışmanlık Hizmetleri; müşterilerin iş plan ve problemleri ile en iyi şekilde örtüşecek ağ teknolojileri (LAN, WAN, wireless vb.) çözümünün üretilmesine, müşteri mevcut yapıları/sistemleri/süreçleri ile hedeflenen yapılar/sistemler/süreçler arasındaki farklılıkların, entegrasyon ihtiyaçlarının ortaya konması ve iyileştirme önerilerinin sunulmasına ve/veya müşteri sistemlerinin/süreçlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunun denetlenmesine yönelik olarak uzmanlık hizmetleri verilir. Bu hizmetler kapsamında kapasite planlama, performans planlama, iyileştirme/optimizasyon, yerel/uluslararası standartlara/politikalara uyumluluk vb. konularında analizler yapılır, öneriler/modeller üretilir.

GÜVENLİK ÇÖZÜMLERİ DANIŞMANLIĞI

Firmaların kurumsal güvenlik ihtiyaçlarının belirlenmesi, bilgi güvenliği yatırımlarının verimliliğinin ölçülmesi, bilgi varlıklarına yönelik güvenlik tehditlerinin belirlenmesi, 11 / 53 kurumsal risk analizinizin yapılması gibi hizmetler güvenlik danışmanlığı çerçevesinde verilmektedir. Bu kapsamda, kurumsal IT güvenlik teknolojileri değerlendirmesi, teknoloji yatırımı, güvenlik ihlali bilgilendirme, uygulama geliştirme, güvenlik politikası değerlendirme gibi amaçlarla danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.